Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme sırasıyla kullanıcı sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, Açık Rıza Beyanı, KVKK Aydınlatma Metni, Ticari elektronik ileti gönderimi onay metnini içermektedir. Bahsi geçen sözleşmeleri www.gurupapp.com websitesinde ve mobil uygulamada bulabilirsiniz.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

1. Gurup: 3770684183 vergi numarası ile faaliyet gösteren Gurup Teknoloji Şirketine ait alt domain ve sayfalar ile birlikte internet sitesi markası ve siteye bağlı mobil uygulama marka adıdır.

2. SİTE : www.gurupapp.com domain adına sahip internet sitesidir.

3. UYGULAMA: Gurup’ a ait, Gurup adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.

4. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.

5. DANIŞAN : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlardır.

6. STAJYER : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren ve mevcutta öğrenci olduğunu resmi belge ile ispatlamış kişileri ifade etmektedir.

7. DANIŞMAN : Gurup sitesi veya uygulaması aracılığıyla psikolog ve psikolojik danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış kişileri ifade etmektedir.

8. KULLANICI : Siteyi veya uygulamayı kullanan tüm ziyaretçi, danışan, stajyer ve danışman kullanıcılarının genel tanımıdır.

9. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: Gurup’ nin anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini.

10. ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, Gurup’un işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu tarafından yönetilen ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını.

11. SÖZLEŞME: Gurup üyelik sözleşmesini.

12. KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

13. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

1. İşbu sözleşme “Gurup” ile Gurup’ dan hizmet alma talebini uygulama ya da site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

2. Kullanıcı Gurup sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının Gurup üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.

3. Bu sözleşme ile; kullanıcının Gurup sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. Gurup bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcılar da bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile Gurup sitesi veya uygulamasını devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya Gurup tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda Gurup bir sorumluluk kabul etmemektedir.

4. SİTE, danışan, danışman ve stajyerleri çevrimiçi platformda ve sitenin mobil uygulamasında bir araya getirir. Site ve mobil uygulamanın amacı, danışmanlar tarafından oluşturulan seanslara danışanların ve stajyerlerin daha önceden satın aldıkları biletler ile katılım sağlayıp ücret karşılığı uzman danışmanlardan psikolojik destek ve danışmanlık almalarını sağlamaktır.

5. Danışmanlar tarafından, site içerisinde ve mobil uygulamada tıbbi teşhis ve tedavi uygulanmayacağı, bu yönde bir vaatte bulunulmayacağı, reçete yazılamayacağı ve danışanların reçeteli ilaç almaya yönlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Danışan kendisine tedavi için ilaç yazılmasında ısrarcı ise danışman tarafından seanstan çıkarılabilir.
Stajyer olarak seanslara katılan kişiye aldığı bilet karşılığında belirlenen sayıda grup terapi seanslarına katılma hakkı kazanır. Bu seanslar süresince sadece katılımcı olup, tecrübelerini artırmak amaçlanmaktadır. Bunun haricinde Gurup herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
Gurup aracı hizmet sağlayıcı işbu 5. maddede belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülüğü altında bulunmadığı gibi bu hususta Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sıfatıyla hareket etmekte olup danışan, danışman ve stajyer arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. Sitede ve uygulamada yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye veya uygulamaya üye olmak gereklidir. Siteye ve/veya uygulamaya üye olarak gizlilik sözleşmesinin okunup kabul edildiği beyan edilmiş olmaktadır. Danışmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi seanslara katılabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır.

6. Danışan ve stajyer siteye ve uygulamaya kayıt olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan veya stajyer olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde danışman tarafından danışanın intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem içinde olduğu yönünde Gurup’ a bilgi verilmesi halinde, üyelik kabul edilmez yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır. Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında Gurup’un her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. Psikolojik danışmanlık sırasında danışanın 18 yaşından küçük ya da online psikolojik danışmanlık alması önerilmeyen kişilerden olduğuna ilişkin danışman tarafından Gurup’ a bilgi verilmesi halinde üyelik derhal sonlandırılır, danışan üyelikten çıkarılır ve danışanın Gurup aracılığıyla bir daha psikolojik danışmanlık alması engellenir. Üyeliği sonlandıran danışanın herhangi bir talebi olamaz.

7. Danışan, danışmanların psikolojik danışmanlık esnasında kendisine vereceği bilgi ve tavsiyelerin Gurup’u veya uygulamayı ya da siteyi bağlamadığını, yalnızca danışmanın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin danışanın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Gurup, danışan ve stajyer verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

8. Kanun ve yönetmelik gereği danışan veya stajyer; danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Danışmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. Danışanın, stajyerin ya da danışmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir.
Seans sırasında danışan veya stajyerin, seansın kalitesini düşürecek herhangi bir olumsuz davranış sergilediğinde veya danışan/stajyer gizliliğini yok sayacak tutumlar sergilediğinde psikolog, danışan veya stajyeri seanstan çıkarma hakkına sahiptir. Aynı seansa da tekrardan katılamayacaktır. Bu durumda seanstan çıkarılan danışan veya stajyer çıkarıldığı seans için herhangi bir bilet iadesi de yapılmayacaktır. Aynı kullanıcı benzer durumdan 2 kez seanstan çıkarılır ise Gurup kullanıcının üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.
Gurup sözleşmede yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle danışan, stajyer ve danışmanın üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Danışan, stajyer ve danışman, üçüncü kişilerin ya da kullanıcıların kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. Gurup tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları bağlar. Danışan, stajyer veya danışmanın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa Gurup’ un danışana, stajyere veya danışmana karşı kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mahfuzdur.

9. Taraflar Gurup’ ta bulunan üyelik bilgilerinin Gurup tarafından işlem tarihini izleyen 1 yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. Gurup işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur.

10. Danışan, stajyer ve danışmanlar Gurup aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı, tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup Gurup herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11. Gurup mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir.

12. Danışan, stajyer ve danışman Gurup üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Gurup danışanın ve stajyerin bazı bilgilerini seans öncesinde katılımcılar hakkında bilgilendirmek amacıyla danışman ile paylaşabilir. Danışan ve stajyer; Gurup’ den sadece kişisel psikolojik danışmanlık için faydalanabileceğini, Gurup’ ta bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandıramayacağını beyan ve kabul eder. Kullanılan sisteme erişim araçlarının (email, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kullanıcının sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Danışan ve stajyerlerin Gurup site ve mobil uygulamasına girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için Gurup herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

13. Gurup işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat danışan işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylarken ayrıca izin vermesi halinde bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

14. Danışan, stajyer ve danışman, Gurup sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup Gurup hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı Gurup’ u sorumlu tutamaz.

15. Gurup siteyle ya da mobil uygulamayla ilgili sorunların çözülmesi için kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

Cayma Hakkı

16. Bilet almış bir Danışan eğer aldığı bilet ile seansa katılmadı ise tüketici hakları kapsamında 14 gün içinde iade talep edebilir. Gurup bu bedeli kesintisiz geri ödemekle yükümlüdür. Danışan aldığı bilet ile seansa katıldı ise (seansı tamamlamamış olsa bile) hizmeti aldığı için biletin/tutarın geri iadesi yapılmayacağını kabul eder.
Stajyer de toplam tutarı ödedikten sonra herhangi bir seansa katılmadı ise 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Eğer sadece 1 seansa katılmış olsa dahi bedelin iade edilmeyeceğini kabul etmiş olacaktır.

17. Danışan, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, Gurup ’nin sunduğu üyelik çeşitlerinde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup veya devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan Gurup’ den herhangi bir bedel talep edemez. Fakat danışan veya stajyer bu hizmetten mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse Gurup haklı sebep gördüğü takdirde danışana yeni bir bilet veya indirimli bilet sunabilir veya bedel iadesi yapabilir. Gurup her zaman danışandan mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunmasını talep edebilir.

18. Danışanın veya stajyerin Gurup’ ye üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme danışanın ve stajyerin siteye ya da mobil uygulamaya üye olması anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.

Üyelik Seçenekleri

19. Gurup üç farklı üyelik seçeneği sunmaktadır. Bu üyelikler; danışan, danışman (psikolog) ve stajyer olabilir.
Danışan, üyelik bilgilerini girip üyeliğini tamamladıktan sonra bilet alıp katılmak istediği seanslara kayıt olabilir.
Danışman (Psikolog), bilgilerini girip kayıt olduktan sonra Gurup tarafından başvuru kontrol edilip onaylandığında sisteme dahil olur ve seans oluşturabilir.
Stajyer, bilgilerini girip talebini ilettikten sonra Gurup tarafından onaylanması halinde aktif olur. Gerekli ödemeyi yapıp seans haklarına sahip olduktan sonra seanslara katılım sağlayabilir. Hakları bittiğinde stajyer hesabı kapatılır. Resmi olarak eğitimini tamamladığında Gurup’ a psikolog olarak başvuru yapabilir.
Gurup üye seçiminde tek taraflı insiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği olanaklarından faydalanma hakkı vermek hakkını saklı tutmaktadır. Danışan, stajyer ve danışman sistemden ayrılma hakkına da sahiptir. Gurup, uygulamadaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

20. Danışan seansa katılım sağlayabilmek için hesabı üzerinden bilet alıp, seansa katılım esnasında psikologun belirlediği miktarda bilet ile ödeme yaparak seansa kayıt olabilir. Danışan seans kaydını, seansın başlamasına 2 (iki) saat kalana kadar geri çekebilir. Bu durumda bileti hesabına iade edilir. Seanslar yaklaşık 2.5 saat olarak planlanmaktadır. Bu süre psikolog tarafında daha kısa tutulabilir. Gurup bu sürede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

21. Stajyer, Gurup tarafından belirlenen miktarı ödeyerek Gurup uygulamasında 2 yıl içinde 12 seansa stajyer olarak katılma hakkına sahip olur. 12 seansa katılımını tamamladığında katılım sertifikası almaya hak kazanır ve Gurup tarafından kendisine iletilir. Eğer hiç bir seansa katılmadan iade talebinde bulunur ise, ödeme tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde iade yapılır. 1 seansa katılmış olsa dahi veya ödeme üzerinden 14 gün geçmiş ise ödemesinin iade edilmeyeceğini kabul etmiş olacaktır. 2 yıl sonra stajyer üyeliği, seanslar tamamlanmamış olsa dahi, iptal edilecektir.

22. Danışan veya stajyer biletlerini kredi kartı, banka kartı veya Gurup’nin sunduğu diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla satın alabilir. Gurup tarafından danışana geri ödeme yapılması kabul edildiği takdirde danışanın satın alma yöntemi ile geri iade yapılacaktır.

23. Danışanlara üyelik paketlerini satın alırken ödeme ekranında varsa indirim kodlarını kullanmaları için seçenek sunulabilir. Kullanıcılara sunulan indirim kodları kişiye özel olup bir defaya mahsustur. Süresi geçmiş indirim kodları sitede veya mobil uygulamada kullanılamaz. Gurup süresi geçmiş indirim kodunun kullanıldığını ya da birden fazla aynı kodun kullanıldığını tespit ettiği takdirde kullanıcıdan yasal faiziyle birlikte bedel talep etme hakkını saklı tutar.

24. Gurup, işbu sözleşmeyi zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir (toplu olarak “Güncellemeler”). Kural olarak, Güncellemeler, e-postalar göndererek veya ilgili platformlar vasıtasıyla duyurular yayımlanarak yapılacaktır ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

25. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Vergi Dairesi: Derince

Vergi No: 3770684183

Adres: Çınarlı Mahallesi, Kırman Sok. Kapı No:28 Derince / Kocaeli

İletişim: selam@gurupapp.com

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Gurup Teknoloji Şirketi (“Şirket”, “Gurup” veya “Biz”), veri sorumlusu sıfatıyla siz kullanıcıların (“Kullanıcı”, “Siz”) kişisel verilerinizin gizliliğinin, ve kişisel verilerinin korunmasına azami seviyede önem vermektedir.
Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olan işbu Gizlilik Politikası, (“Politika”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) uyarınca hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin ne şekilde korunacağı ve haklarınıza ilişkin siz Kullanıcılar’ımızı bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

1. Gizlilik: Bu site/uygulama, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. Site/uygulama, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcılarının site vasıtasıyla aktardığı tüm bilgileri gizli tutar. Site/uygulama, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Gurup mobil uygulaması veya www.gurupapp.com adresinden erişilen web sitesi veya Şirketimize ait diğer herhangi bir platform (birlikte “Platformlar”) aracılığıyla Sözleşme’de detaylı bir şekilde düzenlenen, Şirketimizce Siz’e sunulan hizmetleri kullanmanız işbu Politika’nın tarafınızca kabul edilmesi şartına bağlıdır. Siteye/uygulamaya erişerek ve siteyi/uygulamayı kullanarak Gurup’un Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer işbu Politika şartlarını ve Platform koşullarını onaylamıyorsanız, Platform’u kullanmamanız gerekir. Platform’a eriştiğiniz ve Platform’u kullanmaya başladığınız anda, işbu Politika’yı kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu Politika’da kullanılan “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
İşbu Politika, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, Platformlar’da bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer web sitelerinde, uygulamalarda, diğer platformda ve programlarda geçerli değildir.

2. Kişisel Olmayan Derleme Bilgiler: Platform’u ziyaret edildiğinde, www.gurupapp.com alan adına sitemize giriş yaptığınız Web sayfasının veya diğer Platform’ların adı, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı Platform’u düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

3. Kişisel Bilgiler: Bir kullanıcı Platform üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda kişisel bilgilerini göndermek amacıyla Platform’u kullanmayı tercih edebilir. Kullanıcının rızasının olduğu veya kanunun gerektirdiği haller dışında, belirli bir amaç için Platform’u kullanarak kişisel bilgilerin her yollanışında bilgileriniz sadece bu amaç için kullanılır. Kullanıcıların kişisel verilerini Gurup gerekli gördüğü takdirde yurt içi ve yurt dışında depolayabilir. Kullanıcı işbu Politika’yı onaylamakla bu hususu kabul eder. Kullanıcılar verecekleri bilginin miktarını tayin edebilirler. Form alanlarında doldurulması zorunlu olan ve doldurulması isteğe bağlı alanlarda bilgi sağlanması istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilginin verilmemesi durumunda, bu faaliyetten faydalanılamaz. Kullanıcıların Gurup’ a verdiği kişisel bilgiler aşağıda belirtilen kullanım amacı kapsamında kullanıcı deneyimlerini arttırmak veya reklam ya da satış için Gurup tarafından kullanılabilir ve işbu Politika uyarınca yetkilendirilmeyen üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

4. Platformlarımız aracılığıyla kullanıcılarımızdan aldığımız kişisel veriler ve verileri işleme amacımız:
– Telefon numarası: Platformlarımızdaki hesabınızı aktifleştirmek ve seanslarda teknik problem yaşadığınızda ya da seans saatleri ile ilgili size ulaşabilmek için, Kimliğinizi doğrulamak için.
– Email: Seanslarınızı hatırlatmak, Kimliğinizi doğrulamak, psikoloğunuzdan mesaj aldığınızda ve hizmetler hakkında bilgilendirmek için, Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek, Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
– Uygulamanın başındaki sorulara verilen yanıtlar: Psikologun danışan ve stajyer hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
– Device id: Mesaj gönderebilmemiz için, Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
– IP Bilgisi: Lokasyon bazlı ödeme sisteminde ayarlama yapmak için.
– Kullanıcıların Platformlar içindeki aksiyonları (hangi sayfalarda dolaştıkları): Platformları daha user-friendly hale getirmek için Platform içi hareketleri incelemek için.

Gurup’ de danışan/stajyer-danışman görüşmeleri görüntülü konuşma aracılığıyla yapılmaktadır, görüntülü konuşmalarınız kesinlikle kaydedilmez. Kendinize dair verdiğiniz bilgiler işbu Politika çerçevesinde korunur. Uygulamada seansa kayıt esnasında psikolog tarafından belirlenen takma ad konseptine göre takma adınız iletilir. Ardından, almış olduğunuz danışmanlık hizmetinin sağlanmasıyla beraber, hizmet bedelinin size yansıtılabilmesi ve sizden tahsil edilebilmesi için isim, soy isim ve fatura adresi bilgileriniz psikoloğunuzla paylaşılır. Tüm psikologlarımız danışan gizliliği konusunda katı etik kuralları kabul etmiş olup gerek kendileri ile yapılan gizlilik sözleşmeleri gerekse de Şirketimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında size dair hiçbir bilgiyi bir başkasıyla paylaşmazlar. Satın alınan hizmetin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

5. Şirket, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi, işbu Politika’da sayılan durumlarla sınırlı olmak üzere, yurt içi veya yurt dışında, KVKK’da yer alan şartlar uyarınca aşağıdaki kişilerle paylaşır:
– Telefon numarası: Gerekli olduğu durumlarda kullanıcıların psikologlarıyla (seans saati konusunda bir değişiklik olabilir ya da ulaşamıyorsak)
– Uygulamanın başındaki sorulara verilen yanıtlar: Seansına katılacağınız psikologlarla paylaşıyoruz. Bu sayede psikologlar sizin hakkınızda görüşmeden evvel bilgi sahibi olabiliyor.
– Device id: Google Firebase ve Apple servisleriyle mesaj atıyoruz. Mesaj servislerini kullanabilmek için onlarla paylaşıyoruz.
– Kullanıcıların uygulama içindeki aksiyonları: Google Firabase ile paylaşıyoruz.
– Kullanıcıların websitesindeki aksiyonları: Google Analytics ile paylaşıyoruz.

6. Cookieler: Zaman içerisinde, Gurup bilgisayarınıza “cookie” gönderebilir. Cookie, web sunucusu tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bilgisayarınızın hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Cookie’ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie’ler sisteminize zarar vermez. Cookie’ler Gurup ağında nerelerin ziyaret edildiğini ya da tarafınızdan düzenlendiğini görmek için kullanılır. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie’leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie’leri kabul etmiş olursunuz. Cookie’leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan Gurup sorumlu değildir. Sitede ya da mobil uygulamada üçüncü kişi konumundaki şirketlerin reklamları yayınlanabilir. Bu reklamlar çerez (cookies) içerebilir ve üçüncü kişiler tarafından çerez bilgileri toplanabilir, bu hususta Gurup herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Veri Güvenliği: Platformlarımıza izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için Platformlar kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen Gurup, kişisel bilgilerin Gurup sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve Gurup’ in online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca Gurup’in, kişisel bilgilerinizi Gurup’in Platformları’na gönderdiğinizde genel ve üçüncü şahıs iletişim ağlarına iletilmesine garanti vermediğini ve bu ağlar üzerinde herhangi bir denetiminin olmadığı unutmamalıdır.

8. Anonim Veriler ve Verilerin İmhası: Şirket, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.
Şirket, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az bir yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

9. Çocukların güvenliği: Çocukların mahremiyetinin korunması çok önemlidir. Bu sebeple Gurup sitesinde, 18 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kimseler hakkında asla bilgi toplanmamakta ve düzenlenmemektedir. Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır. 18 yaşından küçük olduğu Gurup tarafından tespit edilen kullanıcıların üyelikleri sonlandırılır.

10. Bağlantılı Siteler: Platformlar, Gurup tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Gurup sorumlu değildir. Gurup bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların Gurup sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte olup bu husus tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle Gurup sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra Gurup’ in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kullanıcılar kabul eder. Site/uygulama kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Gurup sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Gurup’ in izni olsun ya da olmasın Gurup sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Gurup’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitemizde/uygulamamızda yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları Gurup’ a aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Gurup’ de saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden Gurup’ in iznini almadıkça, sitemiz veya sitemizin belli bir kısmı başka bir web sitesinde kullanamaz, sitemiz ile başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

11. Sözleşme Değişiklikleri: Şirket, Platformlar üzerinden, dilediği zaman işbu Politika’da değişiklik yapma hakkını haizdir. Anlık bildirimler, e-postalar göndererek veya web sitemizde ya da uygulamamızda duyurular yayınlayarak Siz’i bu bildirimdeki önemli veya maddi değişikliklerden uygun olduğu şekliyle haberdar ederiz. Yapılan tüm değişiklikler, Platformlar’da yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlük kazanır. Platformlar kanalıyla Gurup’ e gönderilen tüm bilgiler, Gizlilik Politikası’nın şart ve koşullarına tabidir.

12. Resmi Makamlarla ve Operasyonel Veri Paylaşımı: Gurup, kişisel verilerinizi; Gurup’in kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla KVKK uyarınca açık rızanızın alınmasına gerek olmadığı durumlarda, açık rızanız olmadan (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere
Gurup’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
Şirket’in yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kullanıcılara ait kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz.

13. İlgili Kişi Olarak Haklarınız: Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:
İlgili kişiler olarak Siz’ler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Politika’da aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede sonuçlandıracaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
j) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi aşağıdaki adreslerden birine iletebilirsiniz.

Adres: Çınarlı Mahallesi, Kırman Sok. Kapı No:28 Derince / Kocaeli

E-posta: selam@gurupapp.com

14. Yargı Yeri: İşbu Politika Türk hukukuna tabi olup işbu Politika’nın yorumlanmasından, uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

AÇIK RIZA BEYANI

Gurup, www.gurupapp.com veya Gurup tarafından geliştirilen diğer uygulama ve platformlar vasıtasıyla sunduğu hizmetler kapsamında danışan sıfatıyla kullanıcısına, verilen terapi hizmetinden en yüksek düzeyde verim almak amacıyla, psikologlara danışanlar hakkında doğru bilgiyi yönlendirmek ve psikoloğun danışanını tanıyıp ona uygun terapi yaklaşımı sergileyebilmesi için kullanıcıdan, gerekli gördüğü durumlarda, siteye veya uygulamaya kayıt esnasında veya terapi sırasında veri isteyebilmektedir.

Gurup, ana iştigal konusu olarak Özel Nitelikli Kişisel Veri işlemekle iştigal etmemekte, yalnızca hizmetlerinin gerektirdiği takdirde özel nitelikli kişisel veri işlemektedir.

Gurup tarafından yukarıda yer alan amaçla sınırlı olacak şekilde kullanıcılarından temin edilen sağlık verisi, 6698 sayılı Kanun uyarınca “özel nitelikli kişisel veri” kapsamında kabul edilmiştir.

Gurup, başta 6698 sayılı Kanun ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Karar olmak üzere kullanıcıların özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi bakımından konuya ayrıca hassasiyet göstermektedir.

Gurup bu kapsamda,

1. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan Gurup çalışanlarına yönelik:
(i) Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler vermekte,
(ii) bu kişilerle gizlilik sözleşmeleri yapmakta,
(iii) yetki kapsamları ve sürelerini net olarak tanımlamakta ve periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirmekte,
(iv) görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerini derhal kaldırılmakta, bu kişiye tahsis edilen envanteri derhal iade almaktadır.

2. Gurup, özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise:
(i) verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesini,
(ii) kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulmasını,
(iii) veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmasını,
(iv) verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesini, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınmasını,
(v) verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılmasını, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınmasını,
(vi) verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanmasını temin etmektedir.

3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise Gurup:
(i) özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olmakta,
(ii) bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlayarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesini sağlamaktadır.

4. Gurup tarafından, özel nitelikli kişisel veriler aktarılması halinde,
(i) verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmakta,
(ii) taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmakta,
(iii) farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmekte,
(iv) verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınmaktave evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

5. Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de Gurup tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte, sistemlerimiz ve uygulamalarımız buna göre güncellenmektedir.

Kullanıcılar, Gurup tarafından sunulan hizmetin etkinleştirilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca özel nitelikli kişisel veri kapsamında kabul edilen, sağlık verilerinin Gurup tarafından işlenmesine üye olarak ve platformu kullanarak işbu sözleşmenin kabulü ile açıkça ve özgür iradeleri ile rıza gösterdiklerini kabul ederler.

KVKK AYDINLATMA METNİ

3770684183 vergi numaralı şirket (“Şirket”, “Gurup” veya “Biz”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri (“Kullanıcı”, “Siz”) kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Platformlarımız Aracılığıyla Kullanıcılarımızdan Aldığımız Kişisel Veriler Ve Verileri İşleme Amacımız
– Telefon numarası: Platformlarımızdaki hesabınızı aktifleştirmek ve seanslarda teknik problem yaşadığınızda ya da seans saatleri ile ilgili size ulaşabilmek için, kimliğinizi doğrulamak için.
– Email: Seanslarınızı hatırlatmak, kimliğinizi doğrulamak, psikoloğunuzdan mesaj aldığınızda ve hizmetler hakkında bilgilendirmek için, hizmetlerimize, kampanyalara veya Platformlara ilişkin sizi bilgilendirmek, hizmet güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
– Platform’a kaydolurken verilen yanıtlar: Seansına katılacağınız psikolog danışan ve stajyer hakkında bilgi sahibi olması amacıyla alınır.
– Device id: Mesaj gönderebilmemiz için, hizmet güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
– IP Bilgisi: Lokasyon bazlı ödeme sisteminde ayarlama yapmak için.
– Kullanıcıların Platformlar içindeki aksiyonları (hangi sayfalarda dolaştıkları): Platformları daha kullanıcı-dostu hale getirmek için Platform içi hareketleri incelemek için.
Gurup’ ta danışan-stajyer-danışman görüşmeleri görüntülü konuşma aracılığıyla yapılmaktadır, görüntülü konuşmalarınız kesinlikle kaydedilmez. Kendinize dair verdiğiniz bilgiler işbu Politika çerçevesinde korunur. Psikoloğunuza isim soyisim yaş meslek ve hayat hikayesi bilgileriniz, psikoloğunuzun danışan hakkında bilgi sahibi olması amacıyla iletilir. Tüm psikologlarımız danışan gizliliği konusunda bilgilendirilmiş ve gizlilik şartlarımızı kabul etmişlerdir. Gerek kendileri ile yapılan gizlilik sözleşmeleri gerekse de Şirketimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında size dair hiçbir bilgiyi bir başkasıyla paylaşmazlar.
Satın alınan hizmetin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşıldığı

Şirket, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilerle paylaşır:
– İsim Soyisim: Seansa katılacak psikolog
– Telefon numarası: Gerekli olduğu durumlarda kullanıcıların psikologlarıyla (seans saati konusunda bir değişiklik olabilir ya da ulaşamıyorsak)
– Uygulamanın içindeki sorulara verilen yanıtlar: Seansına katılacağınız psikologlarla paylaşıyoruz. Bu sayede psikologlar sizin hakkınızda görüşmeden evvel bilgi sahibi olabiliyor.
– Device ID: Google Firebase ve Apple servisleriyle mesaj atıyoruz. Mesaj servislerini kullanabilmek için onlarla paylaşıyoruz.
– Kullanıcıların uygulama içindeki aksiyonları: Google Firabase ile paylaşıyoruz.
– Kullanıcıların websitesindeki aksiyonları: Google Analytics ile paylaşıyoruz.
Uygulamayı kullandığınız esnada kayıt olduğunuz seansı oluşturan psikolog öncelikle“ Takma İsminiz” kısmına gireceğiniz isim iletilir. Bununla beraber profilinizdeki bilgiler seansına kayıt olduğunuz psikolog tarafından, seans öncesinde sizin hakkınızda daha fazla bilgi sahibi olmak adına, görüntülenebilmektedir. Tüm psikologlarımız danışan gizliliği konusunda katı etik eğitimlerden geçmiş olup size dair hiçbir bilgiyi bir başkasıyla paylaşmazlar.

Gurup, kişisel verilerinizi; Gurup’nin kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla sizin izniniz olmadan (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Gurup’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz. İşbu Aydınlatma Metninde sayılan durumlarla sınırlı olmak üzere, Şirket tarafından kişisel verilerinizin KVKK’da yer alan şartlar uyarınca yurt dışına aktarılabileceğine de açık rıza göstermektesiniz.

Anonim Veriler ve Verilerin İmhası

Şirket, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Şirket, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere bir yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Gizlilik Sözleşmesinin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
j) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi adresine iletebilirsiniz. İlgili kişiler olarak siz’ler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Gurup’a iletmeniz durumunda Gurup, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

Adres: Çınarlı Mahallesi, Kırman Sok. Kapı No:28 Derince / Kocaeli

E-posta: selam@gurupapp.com

İşbu Aydınlatma Metni 14.01.2022 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenerek Gizlilik Politikası’nda belirtilen Platformlar üzerinden yayınlanacaktır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY METNİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Gurup Teknoloji Şirketi (“Gurup”) olarak tarafımızca ve/veya iş ortaklarımız tarafından verilen hizmetler kapsamında Gurup web siteleri, yazılımları ve mobil uygulamaları ve diğer tüm Gurup platformları üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta ve diğer tüm iletişim araçları yoluyla her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları, duyurular ve burada sayılmayan ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamalarının iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

Ticari elektronik ileti gönderimine onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ret bildiriminizi Gurup web sitesi üzerinden kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilir veya İYS üzerinden ticari ileti gönderilmesini reddedebilirsiniz.