grup terapisi

Grup terapisi; bir psikolog liderliğinde bir araya gelerek benzer sorunu paylaşan kişiler (temalı gruplar) veya farklı sorunları sebebiyle bir araya gelen kişiler için uygulanan (yaşantı grupları-karma gruplar) bir çeşit terapi yöntemidir. Gruplar genel olarak 3–7 kişiden oluşur ve 150 dakikalık seanslar halinde terapinin seyrine göre devam eder. Gruplar genellikle sosyal fobi, bağımlılıklar, iletişim becerileri, girişkenlik, yeme bozuklukları, cinsel sorunlar, kronik hastalıklar ve/veya kronik hasta yakınları, depresyon, istismar gibi belirlenmiş temalar üzerine yoğunlaşıp belirli alanlarda işlevselliğin artırılmasını, grup içerisindeki bireylerin sözel ya da davranışsal girişimlerle semptomlarını gidermeyi, uyuma yönelik olmayan davranışlarını değiştirmeyi ya da diğer bir ifadeyle tedavi etmeyi amaçlar.

Öncelikle gruba katılan danışan, kendisi ile benzer sıkıntılar yaşayan kişilerle tanışmakta ve yaşadığı sorun ya da sorunlarla ilgili yalnız olmadığını görür ve aynı zamanda yaşadığı sıkıntıya ilişkin farklı bakış açılarını görüp sorunları ele almanın birden fazla yolu olduğunu fark edebilme fırsatı bulur. Başkalarını dinlemek kişinin kendisine yönelik farkındalığını da artırır. Ayrıca, bir gruba ait olmak, grup tarafından kabullenilmek ve desteklenmek kişi için oldukça iyileştirici bir etkiye sahip olur. Bunun dışında, diğerlerine destek olabildiğini hissetmek kişiye güven verebileceği gibi, diğer kişilerin sorunlarını çözebildiklerine şahit olmak da yaşanan sıkıntıların üstesinden gelebilme konusunda kişiye ümit verir. Tüm bu sebepler yüzünden, siz de kendi problemlerinize uygun grup terapilerinden faydalanabilirsiniz.

Gruplara Özgü Terapötik Faydalar Nelerdir?

Grup terapisi kişilerarası öğrenme ve ilişkiler açısından en doğal ve etkili terapi yöntemlerinden biridir. Birçok kişi tanımadığı kişilerden oluşan bir grubun içinde kendi sıkıntılarından bahsetmeyi oldukça ürkütücü bulabilir ve bu yaşantıdan kaçınabilir. Oysaki bireysel terapiye başvuran kişiler için grup terapisinin farklı yararları vardır. Bu yararlar bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek, öz-farkındalık becerilerini arttırmak, sosyalleşme becerilerini geliştirmek ve kişilerarası etkileşimlerde öz-yönetim becerilerinin kontrolünü sağlamaktır.

Yaşadığımız sorunlar başkalarıyla etkileşime girdiğimizde belirginleşir ve fark edilir hale gelir. Sosyal ve psikolojik sorunlardan kaynaklı bazı problemleri, grup ile süren bir terapi ortamı içerisinde çözümlemek en kolayıdır. Çünkü insan doğası gereği yardım etmek üzerine var olmuştur ve bulunan ama fark etmediği ya da fark etmekten çekindiği problemleri başkalarında gördükçe bu yardım duygusu ile ortaya çıkarır, çözümler ve güçlenir. Grup terapisinde de her bir birey yaşamak istediği hayatın haritasını çizer ve gitmek istediği yolda çukurları ve düzlükleri kendisi belirler. Grup terapisinin amacı da bireylerin belirlediği bu yola ışık tutmak ve o çukurları bireylerle birlikte bir iş birliği dahilinde doldurmak ve düzlüğe çıkarmaktır. Çünkü grup terapileri aslında yaşadığımız hayatın minimalize edilmiş halidir ve bizlerin hayatımızdaki bu çukurları bulup doldurması için bu minimalist yapıyı hayatımıza uyarlaması gerekir.

Biz de GurupApp olarak siz değerli danışanlarımıza sunmak istediği hizmetse online platformda, dünyanın neresinde olursanız olun başkalarının da aynı yollardan geçtiğini, sizin yaşadıklarınızı yaşamış olduğunu göstermek ve sizlere dünyanın en rahatlatan sözlerinden biri olan “BEN DE” diyebilmenin ayrıcalığını yaşatmaktır.

Buradan üye olup kullanmaya başlayabilirsiniz!

Bir yanıt yazın