Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Gurup Teknoloji Şirketi (“Şirket”, “Gurup” veya “Biz”), veri sorumlusu sıfatıyla siz kullanıcıların (“Kullanıcı”, “Siz”) kişisel verilerinizin gizliliğinin, ve kişisel verilerinin korunmasına azami seviyede önem vermektedir.
Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olan işbu Gizlilik Politikası, (“Politika”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) uyarınca hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin ne şekilde korunacağı ve haklarınıza ilişkin siz Kullanıcılar’ımızı bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

1. Gizlilik: Bu site/uygulama, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla sorumludur. Ancak bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. Site/uygulama, kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcılarının site vasıtasıyla aktardığı tüm bilgileri gizli tutar. Site/uygulama, üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz. Gurup mobil uygulaması veya www.gurupapp.com adresinden erişilen web sitesi veya Şirketimize ait diğer herhangi bir platform (birlikte “Platformlar”) aracılığıyla Sözleşme’de detaylı bir şekilde düzenlenen, Şirketimizce Siz’e sunulan hizmetleri kullanmanız işbu Politika’nın tarafınızca kabul edilmesi şartına bağlıdır. Siteye/uygulamaya erişerek ve siteyi/uygulamayı kullanarak Gurup’un Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer işbu Politika şartlarını ve Platform koşullarını onaylamıyorsanız, Platform’u kullanmamanız gerekir. Platform’a eriştiğiniz ve Platform’u kullanmaya başladığınız anda, işbu Politika’yı kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu Politika’da kullanılan “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
İşbu Politika, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, Platformlar’da bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer web sitelerinde, uygulamalarda, diğer platformda ve programlarda geçerli değildir.

2. Kişisel Olmayan Derleme Bilgiler: Platform’u ziyaret edildiğinde, www.gurupapp.com alan adına sitemize giriş yaptığınız Web sayfasının veya diğer Platform’ların adı, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı Platform’u düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir. Bu bilgiler genellikle kişisel tanımlama bilgileri ile bağlantılı olmayan IP adresleri kullanılarak alınır.

3. Kişisel Bilgiler: Bir kullanıcı Platform üzerinden bir soru gönderdiğinde, belirli bir hizmet için bilgi formu doldurduğunda veya başvuruda bulunduğunda kişisel bilgilerini göndermek amacıyla Platform’u kullanmayı tercih edebilir. Kullanıcının rızasının olduğu veya kanunun gerektirdiği haller dışında, belirli bir amaç için Platform’u kullanarak kişisel bilgilerin her yollanışında bilgileriniz sadece bu amaç için kullanılır. Kullanıcıların kişisel verilerini Gurup gerekli gördüğü takdirde yurt içi ve yurt dışında depolayabilir. Kullanıcı işbu Politika’yı onaylamakla bu hususu kabul eder. Kullanıcılar verecekleri bilginin miktarını tayin edebilirler. Form alanlarında doldurulması zorunlu olan ve doldurulması isteğe bağlı alanlarda bilgi sağlanması istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilginin verilmemesi durumunda, bu faaliyetten faydalanılamaz. Kullanıcıların Gurup’ a verdiği kişisel bilgiler aşağıda belirtilen kullanım amacı kapsamında kullanıcı deneyimlerini arttırmak veya reklam ya da satış için Gurup tarafından kullanılabilir ve işbu Politika uyarınca yetkilendirilmeyen üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

4. Platformlarımız aracılığıyla kullanıcılarımızdan aldığımız kişisel veriler ve verileri işleme amacımız:
– Telefon numarası: Platformlarımızdaki hesabınızı aktifleştirmek ve seanslarda teknik problem yaşadığınızda ya da seans saatleri ile ilgili size ulaşabilmek için, Kimliğinizi doğrulamak için.
– Email: Seanslarınızı hatırlatmak, Kimliğinizi doğrulamak, psikoloğunuzdan mesaj aldığınızda ve hizmetler hakkında bilgilendirmek için, Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek, Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
– Uygulamanın başındaki sorulara verilen yanıtlar: Psikologun danışan ve stajyer hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
– Device id: Mesaj gönderebilmemiz için, Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek, Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.
– IP Bilgisi: Lokasyon bazlı ödeme sisteminde ayarlama yapmak için.
– Kullanıcıların Platformlar içindeki aksiyonları (hangi sayfalarda dolaştıkları): Platformları daha user-friendly hale getirmek için Platform içi hareketleri incelemek için.

Gurup’ de danışan/stajyer-danışman görüşmeleri görüntülü konuşma aracılığıyla yapılmaktadır, görüntülü konuşmalarınız kesinlikle kaydedilmez. Kendinize dair verdiğiniz bilgiler işbu Politika çerçevesinde korunur. Uygulamada seansa kayıt esnasında psikolog tarafından belirlenen takma ad konseptine göre takma adınız iletilir. Ardından, almış olduğunuz danışmanlık hizmetinin sağlanmasıyla beraber, hizmet bedelinin size yansıtılabilmesi ve sizden tahsil edilebilmesi için isim, soy isim ve fatura adresi bilgileriniz psikoloğunuzla paylaşılır. Tüm psikologlarımız danışan gizliliği konusunda katı etik kuralları kabul etmiş olup gerek kendileri ile yapılan gizlilik sözleşmeleri gerekse de Şirketimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında size dair hiçbir bilgiyi bir başkasıyla paylaşmazlar. Satın alınan hizmetin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

5. Şirket, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi, işbu Politika’da sayılan durumlarla sınırlı olmak üzere, yurt içi veya yurt dışında, KVKK’da yer alan şartlar uyarınca aşağıdaki kişilerle paylaşır:
– Telefon numarası: Gerekli olduğu durumlarda kullanıcıların psikologlarıyla (seans saati konusunda bir değişiklik olabilir ya da ulaşamıyorsak)
– Uygulamanın başındaki sorulara verilen yanıtlar: Seansına katılacağınız psikologlarla paylaşıyoruz. Bu sayede psikologlar sizin hakkınızda görüşmeden evvel bilgi sahibi olabiliyor.
– Device id: Google Firebase ve Apple servisleriyle mesaj atıyoruz. Mesaj servislerini kullanabilmek için onlarla paylaşıyoruz.
– Kullanıcıların uygulama içindeki aksiyonları: Google Firabase ile paylaşıyoruz.
– Kullanıcıların websitesindeki aksiyonları: Google Analytics ile paylaşıyoruz.

6. Cookieler: Zaman içerisinde, Gurup bilgisayarınıza “cookie” gönderebilir. Cookie, web sunucusu tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bilgisayarınızın hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Cookie’ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie’ler sisteminize zarar vermez. Cookie’ler Gurup ağında nerelerin ziyaret edildiğini ya da tarafınızdan düzenlendiğini görmek için kullanılır. Bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie’leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie’leri kabul etmiş olursunuz. Cookie’leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan Gurup sorumlu değildir. Sitede ya da mobil uygulamada üçüncü kişi konumundaki şirketlerin reklamları yayınlanabilir. Bu reklamlar çerez (cookies) içerebilir ve üçüncü kişiler tarafından çerez bilgileri toplanabilir, bu hususta Gurup herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Veri Güvenliği: Platformlarımıza izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için Platformlar kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen Gurup, kişisel bilgilerin Gurup sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve Gurup’ in online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca Gurup’in, kişisel bilgilerinizi Gurup’in Platformları’na gönderdiğinizde genel ve üçüncü şahıs iletişim ağlarına iletilmesine garanti vermediğini ve bu ağlar üzerinde herhangi bir denetiminin olmadığı unutmamalıdır.

8. Anonim Veriler ve Verilerin İmhası: Şirket, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.
Şirket, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az bir yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

9. Çocukların güvenliği: Çocukların mahremiyetinin korunması çok önemlidir. Bu sebeple Gurup sitesinde, 18 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kimseler hakkında asla bilgi toplanmamakta ve düzenlenmemektedir. Sitenin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır. 18 yaşından küçük olduğu Gurup tarafından tespit edilen kullanıcıların üyelikleri sonlandırılır.

10. Bağlantılı Siteler: Platformlar, Gurup tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içermektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Gurup sorumlu değildir. Gurup bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların Gurup sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte olup bu husus tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle Gurup sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra Gurup’ in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kullanıcılar kabul eder. Site/uygulama kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Gurup sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Gurup’ in izni olsun ya da olmasın Gurup sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Gurup’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitemizde/uygulamamızda yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları Gurup’ a aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Gurup’ de saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden Gurup’ in iznini almadıkça, sitemiz veya sitemizin belli bir kısmı başka bir web sitesinde kullanamaz, sitemiz ile başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

11. Sözleşme Değişiklikleri: Şirket, Platformlar üzerinden, dilediği zaman işbu Politika’da değişiklik yapma hakkını haizdir. Anlık bildirimler, e-postalar göndererek veya web sitemizde ya da uygulamamızda duyurular yayınlayarak Siz’i bu bildirimdeki önemli veya maddi değişikliklerden uygun olduğu şekliyle haberdar ederiz. Yapılan tüm değişiklikler, Platformlar’da yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlük kazanır. Platformlar kanalıyla Gurup’ e gönderilen tüm bilgiler, Gizlilik Politikası’nın şart ve koşullarına tabidir.

12. Resmi Makamlarla ve Operasyonel Veri Paylaşımı: Gurup, kişisel verilerinizi; Gurup’in kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla KVKK uyarınca açık rızanızın alınmasına gerek olmadığı durumlarda, açık rızanız olmadan (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere
Gurup’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
Şirket’in yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kullanıcılara ait kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz.

13. İlgili Kişi Olarak Haklarınız: Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:
İlgili kişiler olarak Siz’ler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Politika’da aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede sonuçlandıracaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
j) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi aşağıdaki adreslerden birine iletebilirsiniz.

Adres: Çınarlı Mahallesi, Kırman Sok. Kapı No:28 Derince / Kocaeli

E-posta: selam@gurupapp.com

14. Yargı Yeri: İşbu Politika Türk hukukuna tabi olup işbu Politika’nın yorumlanmasından, uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.